محصولات فعال سازی دستی (مانند روش والت و گیفت بازی، روش فعال سازی دستی گیفت کارت): از 15 دقیقه تا حداکثر 24 ساعت. 
نکته: در صورتی که فروشنده در مدت زمان حداکثری (24 ساعت) محصول را تحویل ندهد، سفارش لغو و مبلغ به حساب کاربری شما بازگردانده می شود.
محصولات خودکار (سی دی کی، کد گیفت کارت): آنی.